Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Samodzielny referent w Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Morawskiego 2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu
Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Samodzielny referent została wybrana:
Pani Monika Kazana zamieszkała Posadowa Mogilska.
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada wiedzę i kwalifikacje do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

Autor: wicedyrektor Teresa Majerczyk

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu – Samodzielny referent

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu – Samodzielny referent

Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu informuje, że do naboru na ww. stanowisko zgłosił się 1 kandydat, który spełnił wymagania formalne w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Kandydat zostanie poinformowany indywidualnie o dokładnym terminie
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Autor: wicedyrektor Teresa Majerczyk