Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Samodzielny referent w Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Morawskiego 2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu
Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Samodzielny referent została wybrana:
Pani Monika Kazana zamieszkała Posadowa Mogilska.
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada wiedzę i kwalifikacje do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

Autor: wicedyrektor Teresa Majerczyk