Informacja o wynikach naboru Zespole Szkół Nr 3 im. Barbackiego w Nowym Sączu na stanowisko urzędnicze referenta

Załącznik nr 4a do Regulaminu –
informacja o wynikach naboru

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Janusz, zamieszkała 33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 1/14

Uzasadnienie:

Pani Małgorzata Janusz wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisko referenta ds. płac i rozliczeń. Wnioskodawczyni podczas rozmowy wykazała się fachową terminologią przepisów prawnych i księgowych.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat prezentował swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Autor: Czesław Leszek Sarota
– Dyrektor ZS Nr3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu