Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko referenta ds. płac i rozliczeń w Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 15.02.2018r.

ZSNr3.111.1.2018.DK

 

INFORMACJA

 

 

 o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko referenta ds. płac i rozliczeń   w Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu

 

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór przesłał  1 kandydat – Małgorzata Janusz. W wyniku przeglądu i oceny oferty pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, że kandydat spełnia wymogi formalne.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona w budynku szkoły   w dniu 19.02.2018r. o godz. 10:00.

Autor: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 – Czesław Leszek Sarota