Informacja o wynikach naboru Zespole Szkół Nr 3 im. Barbackiego w Nowym Sączu na stanowisko Głównego Księgowego

1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze gł. księgowego (plik PDF – kliknij aby otworzyć).

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko Głównego Księgowego Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu

Nowy Sącz, 19 luty 2016r.


ZSNr3DK.1102.5.2016I N F O R M A C J A


o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko Głównego Księgowego
w Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 4 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod katem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, że wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne.
Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie postępowania kwalifikacyjnego , które odbędzie się 23.02.2016 w ZS Nr 3 im. B. Barbackiego ul. Morawskiego 2 w Nowym Sączu.

Czesław Sarota – Dyrektor Szkoły

—————————————————————————————–

Informacja o wynikach naboru Zespole Szkół Nr 3 im. Barbackiego w Nowym Sączu
na stanowisko Głównego Księgowego

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani  Zofia  MALCZAK
zamieszkała Kamionka Wielka

Uzasadnienie:
Pani Zofia Malczak wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego.  Posiada aktualną ocenę pracy z wynikiem bardzo dobrym. Ważnym atutem kandydatki był 40 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego jednostce oświatowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.  Żaden  z kontrkandydatów nie legitymował się tak długim stażem pracy i doświadczeniem zawodowym w administracji samorządowej. Wnioskodawczyni podczas rozmowy wykazała się fachową terminologią przepisów prawnych, księgowych oraz znajomością obsługi programów komputerowych związanych z obsługą księgowości oświatowej.

Czesław Sarota – Dyrektor Szkoły

Dodaj komentarz