Kierownictwo

Dyrektor         – mgr Czesław Leszek Sarota

Wicedyrektor   – mgr Małgorzata Migacz

Kierownik        – dr inż. Anna Studzińska
Kształcenia
zawodowego

Dodaj komentarz